Politika privatnosti

SMDesign Studio štiti vašu privatnost i razvija tehnologiju koja vam omogućava najbolji i siguran način korištenja interneta. Ovaj dokument odnosi se na web stranicu www.smdesign.rs i upravlja načinom prikupljanja podataka i njihovim korištenjem.

Kako biste nam pomogli u zaštiti vaše privatnosti, molimo vas pročitajte ovaj tekst u celosti kako biste razumeli koje informacije prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo.

Informacije o rukovaocu podacima i definicije

SMDesign Studio d.o.o., Janka Veselinovića 13, Niš (u daljem tekstu: SMDesign Studio, mi, nama, naše, nas) označava pravno lice koje upravlja sajtom na web adresi www.smdesign.rs Podaci o ličnosti označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati. Korisnik označava posetioca našeg vebsajta. Klijent označava korisnika naših usluga. Podaci o korišćenju označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva.

Relevanto zakonovodstvo

Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije

Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta

Ko prikuplja i obrađuje informacije

Na osnovu GDPR, svaki korisnik vebsajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.

SMDesign Studio prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.

Načini prikupljanja podataka

1. Kontaktiranje prilikom kontakt formulara ili narudžbenice

Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranicu Politika privatnosti.

Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: email), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.

Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.

Na sopstveni zahtev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

2. Server na kome se hostuje naš vebsajt

Kada posetite našu veb stranicu, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora ili otvaranja računa klijenta.

Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove veb stranice i vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

3. Kolačići i pravila u vezi sa prikupljanjem podataka preko kolačića (eng. Cookie Policy)

Kad god koristite bilo koju veb lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posetite veb stranicu SMDesign Studija.

Evo nekih vrsta informacija koje sakupljamo:

kao i većina veb sajtova, ovaj sajt koristi Google Analitics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.

Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem emaila ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.

Ako ste nam dali svoju email adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko email adrese info@ smdesign-studio.com kako biste se odjavili ili zahtevali da vaši podaci budu uklonjeni.

Rok čuvanja podataka

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.

Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.

Obrađivanje podataka od strane trećih lica

Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odeljku 3.

Google (Privacy policy)

Neovlašćeni pristup bazama podataka

Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.

Izmene politike privatnosti

SMDesign Studio može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 13.07.2021. godine.

SMDesign Studio zadržava pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.

Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.

Ako smatrate da se SMDesign Studio ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.

© 2021 SMDesign Studio. All Rights Reserved

POZOVITE NAS
Izuzetni smo u rešavanju najvećih problema našeg klijenta.
ˆ